Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon.   A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon. GSpeech

Nonprofit eseményedet te is ingyen feltöltheted!

Ingyenes feltöltéssel népszerűsítheted tevékenységedet.

Az önkormányzat Fischer Ágostonról elnevezett szociális programjáról és az abban szereplő tervekről kérdeztük dr. Gallóné Nagy Juditot a szociális szolgáltató főosztály vezetőjét.

Az önkormányzat a rászorulók megsegítésére köztudottan kiterjedt szociális ellátórendszert működtet.

Mi indokolta a program kidolgozását?

A tervek készítése nem újdonság a szociális területen sem, hisz’ a vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzatoknak szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteniük az elvégzendő feladatokról, melyet kétévente felül is kell vizsgálniuk. Az elmúlt években történt jelentős jogszabályváltozások is szükségessé teszik, hogy alaposan átgondolt, konkrét terveink legyenek az ágazatot érintően. A Fischer Ágoston Szociális Program egy két évre szóló tanulmány, mely illeszkedik az önkormányzat jövőre vonatkozó komplex elképzeléseihez, és jelentőségénél fogva annak egyik lényeges eleme.

A program bemutatja a jelenlegi ellátórendszerünket, az önkormányzat által biztosított segélytípusokat, a szociális- és gyermekvédelmi intézményeinket és azok szolgáltatásait, a kerületben tevékenykedő civil szervezeteket, illetve a jövőre vonatkozó elképzeléseinket, terveinket. A fejlődéshez a pontos tervezés nélkülözhetetlen.

Ha néhány mondatban kellene összefoglalni, milyen főbb szempontokat vettek figyelembe a tervezésekor?

Tekintettel arra, hogy az említett változások következtében 2015 márciusától minden, önkormányzat által biztosított segélytípust saját forrásból kell finanszíroznunk, (ezek esetében megszűnt az állami támogatás – a szerk.) elsődleges szempont az önkormányzat anyagi erőforrása, másodsorban az egyes ellátások, támogatások kialakításánál mindig is figyelembevettük a lakossági igényeket, és ezeket érvényesítettük a helyi rendeleteink megalkotása során. Ez a jövőben is így lesz. Fontos célként tűztük ki az eddig kiépített, széleskörű és magas színvonalú ellátórendszerünk fenntartását, sőt ha lehetséges, annak további bővítését, tökéletesítését. Szeretnénk minden korosztály számára, az újszülöttől a szép korúig segítséget nyújtani, és valamennyi problémára megoldást találni teljesítőképességünk függvényében.

Milyen befejezett, folyamatban lévő projektek és állandó szolgáltatások szerepelnek a leírásban?

A programban szereplő számos, intézményt érintő milliós értékű beruházás már a tavalyi évben megvalósult, mint például a Családok Átmeneti Otthona, a Derűs Alkony Gondozóház, és a Medgyessy Bölcsőde korszerűsítése. Itt több ponton is kapcsolódik az anyagunk egy másik átfogó kerületi dokumentumhoz, a Hadrianus Programhoz.

Szakmai téren tavaly decemberben két új megállapodás is létrejött. Egyik a négy, nagy fogyatékos-ügyi szervezettel aláírt stratégiai együttműködés az önkormányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására vonatkozóan, a másik szerződést a Motiváció Alapítvánnyal kötöttük.

A szociális támogatásokat illetően már a program elfogadásával egyidejűleg, tavaly szeptemberben döntött a képviselő-testület néhány helyi rendelet módosításáról, mellyel több pénzbeli támogatás is bővült, továbbá az újszülötteknek biztosított támogatás összege a duplájára, 20 ezer forintra emelkedett. Idén természetesen tovább folytatjuk a program teljes megvalósulását. Az év elején újból a tervek között szerepel az elfogadott költségvetés függvényében a szociális tárgyú rendeleteink módosítása.

Az állandó szolgáltatások teljes körű bemutatására az újság hasábjai nem lennének elegendőek, de összességében elmondható, hogy a jelenlegi magas színvonalú szociális ellátórendszerünket a jövőben is fenn kívánjuk tartani, törekszünk a további jó együttműködésre a kerületben működő civil szervezetekkel. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékos személyek ellátására, életminőségük javítása érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni. A kerületünkben szinte egyedülálló módon az Óbudai EgyesítettBölcsődékben integrált módon zajlik a korai fejlesztés, a városrész vezetése 2016-ban bevezette a sérült gyermekek fejlesztésére szolgáló támogatást, mely folyamatosan az igénybevevői visszajelzésekhez igazodóan módosul. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban a támogató szolgálat mellett működő fejlesztő foglalkoztatás lehetőséget nyújt az alacsony jövedelemmel rendelkező ellátottak számára – képességeik fejlesztése mellett – jövedelmük kiegészítésére, továbbá 2016 óta a hivatalban az ügyintézéshez a nagyothalló és siket személyeknek a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének érdekében video tolmács szolgálat biztosított. A szociálisan rászorultak természetbeni támogatására is nagy hangsúlyt fektetünk, ilyen például a burgonyaosztás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenyérbérlete, ingyenes ételosztások az Ételt az Életért Alapítvánnyal, adományok koordinálása az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével. Megszervezzük a rászoruló gyermekek szünidei-, kiemelten a nyári étkeztetését és támogatjuk a reggeliztetésüket és vacsoráztatásukat biztosító civil szervezeteket. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai munkájának középpontjában a szolgáltatást igénybevevő idős ember áll, alap- és szakosított ellátásaival garantálja teljes körű ellátásukat, a keretében működő 10 idősek klubja állandó és színvonalas programjaival a nyugdíjas lakosságot a tevékeny időskorra motiválja. Folytatjuk a szép korú kerületi lakosaink köszöntését, ezen belül a 100 éveseket jubileumi támogatásban is részesítjük, és tervezzük egy kifejezetten időseknek szóló új támogatási forma bevezetését is az új évben.

A lakhatási nehézségek enyhítése érdekében továbbra is folytatni kívánjuk a pályázati rendszerben történő bérbeadásokat: szociális, költségelvű és piaci alapú pályázatok kiírását, illetve többféle segélytípussal igyekszünk segíteni a lakhatáshoz kapcsolódó költségek megfizetését. (például óbudai lakhatási támogatás, lakbércsökkentési-, lakbérmérséklési támogatás, hátralékkezelési támogatás, lakásépítési helyi támogatás és fiatal házasok lakáshoz jutási támogatása)

Mik a rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzések?

Hogy csak a legfontosabbakat említsem: 2018-as évben szeretnénk megszervezni a kerületben a szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint létrehozni az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ keretében pályázati forrásból fogyatékos személyeknek egy tanácsadói pontot. Idei terveink között szerepel többek között egy új segélytípus bevezetése a védőoltások költségeihez történő hozzájárulás érdekében, és a fentebb említett időseknek szóló támogatás.

A felsőoktatásban tanulók részére biztosított Óbudai Továbbtanulási Támogatás feltételrendszere a jövedelemhatár emelésével bővíthető. Az önkormányzat célja, hogy az általa nyújtott 50 vagy 100 százalékos költségtérítés átvállalása révén még több tehetséges, rászoruló fiatal folytathassa tanulmányait az érettségi után.

Célunk, hogy még egy Máltai pékség nyílhasson a kerületben, ezáltal a Békásmegyeren élők is minden nap olcsóbban juthassanak minőségi pékáruhoz.

Rövid távú célkitűzések között szerepel az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban az ellátottak számára komplex szűrővizsgálatok megszervezése, az intézmény tárgyi feltételeinek javítása és infrastrukturális fejlesztése. Szeretnénk, ha még ebben az évben megvalósulna az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény gépjárműjének cseréje, valamint az Otthoni Szakápolási Szolgálatának kapacitásbővítése.

2019-es tervként szerepel a programban egy 10 férőhelyes demens klub létrehozása is. Hosszú távú tervként pedig új nyugdíjas klubokat szeretnénk kialakítani.

Mennyire rugalmasak a dokumentum formálásában?

Ahogy korábban már említettem, folyamatosan figyelembe vesszük a lakossági igényeket, szükségleteket, és ezek alapján alakítjuk ki koncepciónkat. Tehát a program menet közben is módosulhat, vagy inkább kiegészülhet olyan ellátásokkal melyekre nagy igény mutatkozik. Ezen kívül az állandóan változó jogszabályi környezet is indokolttá tehet újabb lépéseket. A tervezetből is kiderül, hogy a továbbiakban is aktív együttműködést képzelünk el a kerületben tevékenykedő civil és egyházi szervezetekkel. A lényeg, hogy a segítségre szorulók érezzék a megfelelő gondoskodást és odafigyelést.

Kiknek a véleménye számít annak alakulásában?

Mindenki véleményére és építő kritikájára nyitottak vagyunk a továbbiakban is. Időnként kapunk kérdéseket, kéréseket a lakosság részéről, melyekre a jövőben is számítunk. A rendszeresen megrendezett fórumaink- Idősek Tanácsa, Szociális- és Fogyatékos-ügyi Kerekasztal, ÁSZER, KEF – lehetőséget nyújtanak, hogy az érintett szakemberek és meghívottak kifejthessék véleményüket és előterjesszék javaslataikat. Az intézményeket irányító elhivatott vezetők is kivétel nélkül folyamatosan azon fáradoznak, hogy eddig elért eredményeinket megőrizzük, emellett, lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően képesek legyünk az állandó megújulásra. Nem utolsósorban szeretném megemlíteni a szociális érzékenységéről jól ismert polgármester urat, aki ötleteivel és megvalósításra váró terveivel állandó gondolkodásra és munkára sarkall minket. Főosztályvezetőként szerencsésnek mondhatom magam, hogy kerületi szinten az ágazatban dolgozó kollégákra, köztük intézményvezetőkre, civil és egyházi szervezetek képviselőire, munkatársaimra partnerként számíthatok és a vezetés, illetve a képviselő-testület is messzemenőkig támogatja az előremutató törekvéseinket. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy kormányzati szinten és szakmai szervezetek részéről is díjakkal (Gyerekbarát Település, Családbarát hely, Fogyatékosság-barát Munkahely, Idősbarát Önkormányzat – a szerk.) ismerik el tevékenységünket.

Itt és most csak részleteiben nyílt lehetőségem a program bemutatására, a téma iránt érdeklődők a dokumentumról bővebben a megujulo.obuda.hu oldalon olvashatnak.

 

Forrás: obuda.hu

 

Ossza meg az információt!

Hozzászólás

Kerületi Újság a Facebookon

Még több hír Budáról

A Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulóját ünneplő programsorozat kezdődött Indítását az 1796. február 20-án született Mészáros Lázár első hadügyminiszter előtti tiszteletből időzítették erre az időszakra.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), valamint annak Idegenvezetői Továbbképző Központja február 22-25. között szervezi meg az Idegenvezetői Világnapot.
A magyar gazdaság jó teljesítményének köszönhetően megkezdődhetett az egészségügy felzárkóztatása - hangoztatta a nemzetgazdasági miniszter kedden Budapesten, a III. kerületi Szent Margit-rendelőintézet tüdőgondozó állomása új tüdőszűrő berendezésének átadásán.
A Szent Margit Rendelőintézet és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az idei évben is megrendezi Egészségkörút Óbudán programsorozatát, melyet az egészségmegőrzés jegyében 2014-ben indítottak útjára.
Egyedi és rendkívül ötletes jelmezekben karneváloztak kerületünk klubtagjai a farsangi bálok mind a tizenegy helyszínén.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a Magyar Állam, az EGT Alap, valamint Önkormányzatunk finanszírozásában, korhű rekonstrukcióval újulhatott meg az egykori Lóvasút hosszú időn keresztül lepusztult és elhagyatott műemlék épülete, így Budapest e gyöngyszeme újra régi fényében tündökölhet. A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó, egyedülálló épület kulturális és rendezvényközpontként is funkcionál.
A férőhelyhiánnyal küzdő Tamási Áron iskolában a kapacitások további növelésére van szükség, ennek érdekében az állami fenntartó, a Klebelsberg Központ bővítené az iskola „A” épületét.
Megkezdődött a Frankel Leó úti Budai Irgalmasrendi Kórházban két új épületszárny építése, amit a főépület teljes felújítása és belső átépítése követ.
A Budai Polgár a II. kerületi önkormányzat ingyenes terjesztésű lapja.
Ünnepélyes istentisztelettel emlékeztek meg a 80 éves évfordulóra február 11-én. Az eredetileg gyülekezeti háznak épült, Bauhaus stílusú templom alapkőletételére 1938-ban, felszentelésére egy évvel később került sor.
A nagyböjtöt megelőző időszak hagyományosan a mulatságok ideje. A II. kerületben idén is több izgalmas rendezvény várta az ünnepelni vágyókat.
A fővárosi családi ház tulajdonosok 91 százaléka 2018-tól is igénybe kívánja venni a rendszeres kéményellenőrzést családja és ingatlana biztonsága érdekében.
Az óvodai jelentkezés a legegyszerűbb módon az önkormányzat elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül intézhető – hangzott el az Óvodakóstolgató című programon, amelyen a beiratkozás feltételeiről, gyakorlati tudnivalóiról, továbbá az óvodai érettséggel kapcsolatos szempontokról kaphattak tájékoztatást az érdeklődő szülők.
Hümér egy kedves, de pazarló kis troll, akinek a gyerekek taníthatják meg, hogyan kell takarékoskodni az energiával. Erről szól a Hegyvidéki Önkormányzat Zöld Irodája és a Budai Rajziskola együttműködésében készült foglalkoztató füzet.
Vasárnap kezdődött a házasság hete; országszerte és a határon túl több mint 300 programmal irányítják rá a figyelmet a házasság, a család fontosságára - közölték a szervezők a rendezvény csütörtöki sajtótájékoztatóján Budapesten.
Végre megépülhet az az obeliszk, mely a szovjet megszállás áldozataira emlékezteti majd az embereket. Az emlékmű Óbudán, az Árpád fejedelem útja mellett kap helyet. Menczer Erzsébetet, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltjét az előzményekről és céljairól kérdeztük.
A kormány múlt év végi döntése alapján Óbuda-Békásmegyer önkormányzata 470 millió forintos támogatást kap, amelyet parkfejlesztésre fordíthat; a III. kerület a forrásból két parkot újít meg.
Egészségügyi képzési központot hozott létre a budapesti Szent Margit Kórház OKJ-s végzettséget nyújtó, iskolarendszeren kívüli tanfolyamokkal - jelentették be szerdán sajtótájékoztatón.

hirdetés

Ön is hirdetne?

Budapesti állások

Raktárvezetői állás Nagykovácsiban
( / Állás)

Raktárvezetői állás Nagykovácsiban
2018.02.23

Takarítás M3
( / Állás)

noimage
2018.02.21

Takarítás III. kerület
( / Állás)

noimage
2018.02.21

Takarítás XI. kerület
( / Állás)

noimage
2018.02.21

Takarítás Újpest
( / Állás)

noimage
2018.02.20

Nyugdíjas futàr munka!
( / Állás)

noimage
2018.02.20

Kereskedelmi ügyintézőt keresünk középfokú végzettséggel
( / Állás)

Kereskedelmi ügyintézőt keresünk középfokú végzettséggel
2018.02.09

Recepcióst keresünk!
( / Állás)

Recepcióst keresünk!
2018.02.08

Pedikűr
( / Állás)

Pedikűr
2018.02.07

A címlapról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Ingyenes apróhirdetések

Olvasói blogok

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Könyvajánló

 • Dr. Caroline Leaf: Tehetség vagy!

  Dr. Caroline Leaf: Tehetség vagy!

  Ne azzal foglalkozz, hogy mások mit mondtak rólad, milyen teszt eredményeket értél el eddig, vagy mit gondolsz magadról! Benned akkora egyéni tehetség van, ami meg tudja változtatni a világot! >>>
 • Matematika felvételire

  Matematika felvételire

  Ezt a könyvet felvételire készülő 8.–os tanulóknak írtam. Átveszi az egész elméletet nyolcadik osztály végéig és sok megoldott feladatot és példát bemutatat. >>>
 • Hogyan fejlődjünk matematikából?

  Hogyan fejlődjünk matematikából?

  Ez a könyvem főleg 10., 11. és 12. osztályos középiskolásoknak szól, de más is használhatja aki komolyan érdeklődik a matematika iránt és szeretne nehezebb feladatokat megoldani matematikából. >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Kerületi Újság felolvasó