Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon.   A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Üdvözlöm a Kerületi Újság - kerületi hírek oldalon. GSpeech

Az önkormányzat Fischer Ágostonról elnevezett szociális programjáról és az abban szereplő tervekről kérdeztük dr. Gallóné Nagy Juditot a szociális szolgáltató főosztály vezetőjét.

Az önkormányzat a rászorulók megsegítésére köztudottan kiterjedt szociális ellátórendszert működtet.

Mi indokolta a program kidolgozását?

A tervek készítése nem újdonság a szociális területen sem, hisz’ a vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzatoknak szolgáltatástervezési koncepciót kell készíteniük az elvégzendő feladatokról, melyet kétévente felül is kell vizsgálniuk. Az elmúlt években történt jelentős jogszabályváltozások is szükségessé teszik, hogy alaposan átgondolt, konkrét terveink legyenek az ágazatot érintően. A Fischer Ágoston Szociális Program egy két évre szóló tanulmány, mely illeszkedik az önkormányzat jövőre vonatkozó komplex elképzeléseihez, és jelentőségénél fogva annak egyik lényeges eleme.

A program bemutatja a jelenlegi ellátórendszerünket, az önkormányzat által biztosított segélytípusokat, a szociális- és gyermekvédelmi intézményeinket és azok szolgáltatásait, a kerületben tevékenykedő civil szervezeteket, illetve a jövőre vonatkozó elképzeléseinket, terveinket. A fejlődéshez a pontos tervezés nélkülözhetetlen.

Ha néhány mondatban kellene összefoglalni, milyen főbb szempontokat vettek figyelembe a tervezésekor?

Tekintettel arra, hogy az említett változások következtében 2015 márciusától minden, önkormányzat által biztosított segélytípust saját forrásból kell finanszíroznunk, (ezek esetében megszűnt az állami támogatás – a szerk.) elsődleges szempont az önkormányzat anyagi erőforrása, másodsorban az egyes ellátások, támogatások kialakításánál mindig is figyelembevettük a lakossági igényeket, és ezeket érvényesítettük a helyi rendeleteink megalkotása során. Ez a jövőben is így lesz. Fontos célként tűztük ki az eddig kiépített, széleskörű és magas színvonalú ellátórendszerünk fenntartását, sőt ha lehetséges, annak további bővítését, tökéletesítését. Szeretnénk minden korosztály számára, az újszülöttől a szép korúig segítséget nyújtani, és valamennyi problémára megoldást találni teljesítőképességünk függvényében.

Milyen befejezett, folyamatban lévő projektek és állandó szolgáltatások szerepelnek a leírásban?

A programban szereplő számos, intézményt érintő milliós értékű beruházás már a tavalyi évben megvalósult, mint például a Családok Átmeneti Otthona, a Derűs Alkony Gondozóház, és a Medgyessy Bölcsőde korszerűsítése. Itt több ponton is kapcsolódik az anyagunk egy másik átfogó kerületi dokumentumhoz, a Hadrianus Programhoz.

Szakmai téren tavaly decemberben két új megállapodás is létrejött. Egyik a négy, nagy fogyatékos-ügyi szervezettel aláírt stratégiai együttműködés az önkormányzati rendezvények egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítására vonatkozóan, a másik szerződést a Motiváció Alapítvánnyal kötöttük.

A szociális támogatásokat illetően már a program elfogadásával egyidejűleg, tavaly szeptemberben döntött a képviselő-testület néhány helyi rendelet módosításáról, mellyel több pénzbeli támogatás is bővült, továbbá az újszülötteknek biztosított támogatás összege a duplájára, 20 ezer forintra emelkedett. Idén természetesen tovább folytatjuk a program teljes megvalósulását. Az év elején újból a tervek között szerepel az elfogadott költségvetés függvényében a szociális tárgyú rendeleteink módosítása.

Az állandó szolgáltatások teljes körű bemutatására az újság hasábjai nem lennének elegendőek, de összességében elmondható, hogy a jelenlegi magas színvonalú szociális ellátórendszerünket a jövőben is fenn kívánjuk tartani, törekszünk a további jó együttműködésre a kerületben működő civil szervezetekkel. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a fogyatékos személyek ellátására, életminőségük javítása érdekében lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megtenni. A kerületünkben szinte egyedülálló módon az Óbudai EgyesítettBölcsődékben integrált módon zajlik a korai fejlesztés, a városrész vezetése 2016-ban bevezette a sérült gyermekek fejlesztésére szolgáló támogatást, mely folyamatosan az igénybevevői visszajelzésekhez igazodóan módosul. Az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban a támogató szolgálat mellett működő fejlesztő foglalkoztatás lehetőséget nyújt az alacsony jövedelemmel rendelkező ellátottak számára – képességeik fejlesztése mellett – jövedelmük kiegészítésére, továbbá 2016 óta a hivatalban az ügyintézéshez a nagyothalló és siket személyeknek a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének érdekében video tolmács szolgálat biztosított. A szociálisan rászorultak természetbeni támogatására is nagy hangsúlyt fektetünk, ilyen például a burgonyaosztás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kenyérbérlete, ingyenes ételosztások az Ételt az Életért Alapítvánnyal, adományok koordinálása az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ segítségével. Megszervezzük a rászoruló gyermekek szünidei-, kiemelten a nyári étkeztetését és támogatjuk a reggeliztetésüket és vacsoráztatásukat biztosító civil szervezeteket. Az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai munkájának középpontjában a szolgáltatást igénybevevő idős ember áll, alap- és szakosított ellátásaival garantálja teljes körű ellátásukat, a keretében működő 10 idősek klubja állandó és színvonalas programjaival a nyugdíjas lakosságot a tevékeny időskorra motiválja. Folytatjuk a szép korú kerületi lakosaink köszöntését, ezen belül a 100 éveseket jubileumi támogatásban is részesítjük, és tervezzük egy kifejezetten időseknek szóló új támogatási forma bevezetését is az új évben.

A lakhatási nehézségek enyhítése érdekében továbbra is folytatni kívánjuk a pályázati rendszerben történő bérbeadásokat: szociális, költségelvű és piaci alapú pályázatok kiírását, illetve többféle segélytípussal igyekszünk segíteni a lakhatáshoz kapcsolódó költségek megfizetését. (például óbudai lakhatási támogatás, lakbércsökkentési-, lakbérmérséklési támogatás, hátralékkezelési támogatás, lakásépítési helyi támogatás és fiatal házasok lakáshoz jutási támogatása)

Mik a rövid-, közép- és hosszú távú célkitűzések?

Hogy csak a legfontosabbakat említsem: 2018-as évben szeretnénk megszervezni a kerületben a szenvedélybetegek nappali ellátását, valamint létrehozni az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ keretében pályázati forrásból fogyatékos személyeknek egy tanácsadói pontot. Idei terveink között szerepel többek között egy új segélytípus bevezetése a védőoltások költségeihez történő hozzájárulás érdekében, és a fentebb említett időseknek szóló támogatás.

A felsőoktatásban tanulók részére biztosított Óbudai Továbbtanulási Támogatás feltételrendszere a jövedelemhatár emelésével bővíthető. Az önkormányzat célja, hogy az általa nyújtott 50 vagy 100 százalékos költségtérítés átvállalása révén még több tehetséges, rászoruló fiatal folytathassa tanulmányait az érettségi után.

Célunk, hogy még egy Máltai pékség nyílhasson a kerületben, ezáltal a Békásmegyeren élők is minden nap olcsóbban juthassanak minőségi pékáruhoz.

Rövid távú célkitűzések között szerepel az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központban az ellátottak számára komplex szűrővizsgálatok megszervezése, az intézmény tárgyi feltételeinek javítása és infrastrukturális fejlesztése. Szeretnénk, ha még ebben az évben megvalósulna az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény gépjárműjének cseréje, valamint az Otthoni Szakápolási Szolgálatának kapacitásbővítése.

2019-es tervként szerepel a programban egy 10 férőhelyes demens klub létrehozása is. Hosszú távú tervként pedig új nyugdíjas klubokat szeretnénk kialakítani.

Mennyire rugalmasak a dokumentum formálásában?

Ahogy korábban már említettem, folyamatosan figyelembe vesszük a lakossági igényeket, szükségleteket, és ezek alapján alakítjuk ki koncepciónkat. Tehát a program menet közben is módosulhat, vagy inkább kiegészülhet olyan ellátásokkal melyekre nagy igény mutatkozik. Ezen kívül az állandóan változó jogszabályi környezet is indokolttá tehet újabb lépéseket. A tervezetből is kiderül, hogy a továbbiakban is aktív együttműködést képzelünk el a kerületben tevékenykedő civil és egyházi szervezetekkel. A lényeg, hogy a segítségre szorulók érezzék a megfelelő gondoskodást és odafigyelést.

Kiknek a véleménye számít annak alakulásában?

Mindenki véleményére és építő kritikájára nyitottak vagyunk a továbbiakban is. Időnként kapunk kérdéseket, kéréseket a lakosság részéről, melyekre a jövőben is számítunk. A rendszeresen megrendezett fórumaink- Idősek Tanácsa, Szociális- és Fogyatékos-ügyi Kerekasztal, ÁSZER, KEF – lehetőséget nyújtanak, hogy az érintett szakemberek és meghívottak kifejthessék véleményüket és előterjesszék javaslataikat. Az intézményeket irányító elhivatott vezetők is kivétel nélkül folyamatosan azon fáradoznak, hogy eddig elért eredményeinket megőrizzük, emellett, lelkiismeretes munkájuknak köszönhetően képesek legyünk az állandó megújulásra. Nem utolsósorban szeretném megemlíteni a szociális érzékenységéről jól ismert polgármester urat, aki ötleteivel és megvalósításra váró terveivel állandó gondolkodásra és munkára sarkall minket. Főosztályvezetőként szerencsésnek mondhatom magam, hogy kerületi szinten az ágazatban dolgozó kollégákra, köztük intézményvezetőkre, civil és egyházi szervezetek képviselőire, munkatársaimra partnerként számíthatok és a vezetés, illetve a képviselő-testület is messzemenőkig támogatja az előremutató törekvéseinket. Pozitív visszajelzés számunkra, hogy kormányzati szinten és szakmai szervezetek részéről is díjakkal (Gyerekbarát Település, Családbarát hely, Fogyatékosság-barát Munkahely, Idősbarát Önkormányzat – a szerk.) ismerik el tevékenységünket.

Itt és most csak részleteiben nyílt lehetőségem a program bemutatására, a téma iránt érdeklődők a dokumentumról bővebben a megujulo.obuda.hu oldalon olvashatnak.

 

Forrás: obuda.hu

 

Ossza meg az információt!

Kerületi Újság a Facebookon - Kövessen minket!

Még több hír Budáról

Idén is teltházas volt az Óvodakóstolgató című program a Jókai Klubban. A szülők találkozhattak az óvodavezetőkkel, tájékozódhattak a jelentkezés módjáról, valamint meghallgathatták dr. Vári Zsuzsa előadását arról, mi szükséges a gyermek óvodai beilleszkedéséhez.
Az aktívan sportolók védelmében a későbbiekben akár az egész országra is kiterjeszthető két programot indult el a Hegyvidéken. A nőket tanító önvédelmi oktatást és a Pánikgomb mobiltelefonos applikációt a MOM Sportban rendezett sajtótájékoztatón ismerhette meg a nagyközönség.
Újbuda Önkormányzata minden tavasszal és ősszel meghirdeti a Tisztaságot Újbudán! nagytakarítási akciót a kerület összes város­részére, köztük Gellérthegyre, Sasadra, Sashegyre, Szentimrevárosra, Kelenvölgyre, Péterhegyre, Albertfalvára, Kelenföldre, Lágymányosra, Gazdagrétre és Őrmezőre. A cél a lakókörnyezet szebbé tétele, a házak előtti kertek és járdák megtisztítása.
Drégely László alkotásaiból nyílt emlékkiállítás a B32 Galéria és Kultúrtérben február 13-án.
Tizenkettedik alkalommal került sor Prága 5. városrészében a "Tálent Prága5"-re január 31-én.
Nagy fába vágta fejszéjét Újbuda három évvel ezelőtt. Olyan ingyenes magazin kiadásába kezdett az önkormányzat, amely ma már inkább tekinthető komoly kulturális kiadványnak, mint programajánlónak. A zsinór­mértékké vált Pont magazinban nemzetközi és hazai díjakkal elismert művészek mellett helyet kapnak feltörekvő tehetségek és sajátos egyéniségek is.
Gaál Tibor, azaz T-BOY, magyar írókat, költőket, sportolókat és más közéleti személyeket ábrázoló karikatúra kiállítása látható a Budai Klub Galériában. A tárlatot Szakolczay Lajos művészetkritikus író nyitotta meg február 14-én.
“Minden ember egyforma, s annyit ér, amennyit a közösség érdekében dolgozik.” Dr. Simon Attila István szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár ezzel a Wass Albert idézettel köszönte meg a településeknek a példamutató, befogadó magatartásukat és intézkedéseiket.
A II. Kerületi Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően 146 millió forintnyi támogatást nyert a központi költségvetésből szilárd burkolat nélküli utak burkolattal történő ellátásra a Budapesti Útépítési Program keretében.
Március 3-ig látogatható a Vén Emil Galériában Budafok-Tétény két művészeti ösztöndíjasának közös kiállítása. A Mag Krisztina Szilvia fotográfus és Keresztesy Vilma Júlia üvegművész munkáiból összeállított tárlatról N. Mészáros Júlia művészettörténész beszélt.
Február 7-én a Klauzál Házban Budafok-Tétény Önkormányzata stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Tamax Kft.-vel, az ARTÉR Művészeti Egyesülettel, a Katona Borház Kft.-vel és az Art Quarter Nonprofit Kft.-vel, ezzel a stratégiai partnerek száma elérte az 50-et.
A katasztrófavédelem szakemberei 2019. február 18-19. 10:00 - 12:00 között végzik a lakossági riasztóberendezések felülvizsgálatát és javítását.
IOAA 2018, Kína – bronz. Felejthetetlen lezárása egy örömökkel, élményekkel és barátságokkal teli időszaknak – írta Facebook-oldalán Gyűrűs Boldizsár, a Pekingben megrendezett 12. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia bronzérmese, aki százötven tanulmányi versennyel a háta mögött – ahogy ő fogalmazott – ezzel a „kalanddal” lezárta általános és középiskolás éveit.
A Hegyvidéki Kulturális Szalonban az aulából kiindulva, a lépcsőházban felfelé haladva egészen a második emeleti galériateremig Dávid Lehel festőművész-költő képei kísérik végig a látogatókat.
2018 őszén szervezte meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata az első közösségi faültetést a III. kerületben. A program folytatódik, ismét lehet regisztrálni a fa.obuda.hu weboldalon február 24-ig.
Újabb szakaszához érkezett a Holdudvar park kivitelezése. Elkészült a Aquincum Általános Iskola udvarának koncepcióterve. Február 4-én indul a regisztráció a közösségi faültetés tavaszi időszakára.
A Fővárosi Önkormányzat finanszírozásával, a BKK beruházásában felújítják a III. kerületben a Szentendrei út Mátyás király út és Pünkösdfürdő utca közötti szakaszát és annak környezetét. A rekonstrukciót az elhasználódott útburkolat indokolja. A mintegy 1000 méter hosszú útszakasz helyreállítása várhatóan 2019 májusától novemberéig tart majd.
Az idei első képviselőtestületi-ülésen több döntés is született a Római-parttal kapcsolatban, döntöttek törvénymódosítási javaslatról, emelt összegű gyermekjóléti támogatásokról, óvodai sportpályáról és együttműködési megállapodásokról is. Egyebek mellett bővítette a testület a Települési Értéktárat és jóváhagyták az iskolai körzethatárok módosítását is.

hirdetés

Ön is hirdetne?

Budapesti állások

Gyártási munka
( / Állás)

noimage
2019.02.13

Pomázi munkahely
( / Állás)

noimage
2019.02.12

Pomázi munkahely
( / Állás)

noimage
2019.02.12

Pomázi munkahely
( / Állás)

noimage
2019.02.12

HIDRAULIKUS PRÉSGÉPEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS
( / Állás)

HIDRAULIKUS PRÉSGÉPEN TÖRTÉNŐ MUNKAVÉGZÉS
2019.02.11

Looking for Translator and Receptionist
( / Állás)

noimage
2019.02.06

Gyere dolgozni telefonos operátornak Óbuda szívébe!
( / Állás)

noimage
2019.01.30

Tetőfedés,építőipari munkák
( / Állás)

Tetőfedés,építőipari munkák
2019.01.17

Vagyonőri
( / Állás)

noimage
2018.12.29

A címlapról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Szolgáltatások Budapesten

Villanyszerelés
(Szolgáltatás / Javítás, szerelés)

Villanyszerelés

Apolas gondozas
(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

noimage

SZOBAFESTES
(Szolgáltatás / Építőipar)

SZOBAFESTES

költöztetés
(Szolgáltatás / Szállítás, költöztetés)

költöztetés

Nyugdíjasházban idősellátás
(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

Nyugdíjasházban idősellátás

Idősgondozás
(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

Idősgondozás

Kutyakozmetikus tanfolyam
(Szolgáltatás / Oktatás, fordítás)

Kutyakozmetikus tanfolyam

Kőműves munkàt vàllalok
(Szolgáltatás / Építőipar)

noimage

Lapos tetők specialistája
(Szolgáltatás / Építőipar)

Lapos tetők specialistája

Új személyi és kiscsoportos edzés Csepelen a sétányokon
(Szolgáltatás / Életmód)

noimage

Lakásfelújítást vállalunk több éve összeszokott csapattal!
(Szolgáltatás / Építőipar)

Lakásfelújítást vállalunk több éve összeszokott csapattal!

Lakásfelújítást vállalunk több éve összeszokott csapattal!
(Szolgáltatás / Építőipar)

Lakásfelújítást vállalunk több éve összeszokott csapattal!

Tradícionális Hatha jóga tanfolyam
(Szolgáltatás / Életmód)

noimage

Idősgondozást Ápolást Vállalok
(Szolgáltatás / Gyermekfelügyelet, idősgondozás)

noimage

Francia nyelvoktatás
(Szolgáltatás / Oktatás, fordítás)

noimage

hirdetés

hirdetés

Ön is hirdetne?

Olvasói blogok

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Könyvajánló

 • Óvja is a gyermekeket a mese

  Óvja is a gyermekeket a mese

  A gyermekek zsenik - állítja Csukás István. Az ismert meseíró szerint mindenkinek kincsesbánya a gyermekkora, csak nagyon sokan elfelejtik a visszavezető utat. Ahhoz, hogy ez a korszak maradandó élményt nyújtson, és >>>
 • Rangos nemzetközi díjat nyert A szerelem egyenlete

  Rangos nemzetközi díjat nyert A szerelem egyenlete

  Az Álomgyár Kiadó nyári sikerkönyve, A szerelem egyenlete elnyerte a világviszonylatban legismertebb és legrangosabb könyves oldal, a Goodreads.com első díját romantikus kategóriában. >>>
 • Történelmi regénye jelent meg Egri László költőnek

  Történelmi regénye jelent meg Egri László költőnek

  Megjelent Egri László költő és író legújabb regénye, amely a Patrióta címet viseli. A történet 1849-ben indul és Petőfi Sándor rejtélyes sorsának alakulását követi nyomon, abból a fiktív alaphelyzetből kiindulva, >>>
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
A kijelölt szöveg felolvasásához kattintson a hangszóróra! Kerületi Újság felolvasó